Skip to content

ΙΣΤΟΡΙΑ

Σχετικά με εμάς

Στις αρχές του 1980 ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρείας Υδροβιολογική, στη Θεσσαλονίκη, από τον κ. Ανδρεάδη Θεόδωρο, έχοντας ως κύριο αντικείμενο την τη μελέτη και την κατασκευή όλου του Η/Μ εξοπλισμού Πισίνας και Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού.

Με την πάροδο των ετών και βλέποντας τον κύκλο εργασιών της να αυξάνεται κάθε έτος, ιδρύει τη θυγατρική εταιρεία Στάθμη, στην Αθήνα, και υποκατάστημα στην Κω.

Το 2006, η Υδροβιολογική κατασκευάζει ιδιόκτητους χώρους με γραφεία, αποθήκη και εκθεσιακό χώρο 1.700m2, στο Ν. Ρύσιο. Σκοπός ήταν η συγκέντρωση και βελτίωση των λειτουργιών μεταξύ των τμημάτων σχεδιασμού, πωλήσεων, κατασκευών, λογιστηρίου & αποθήκης.
Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία το 2010, η Υδροβιολογική κατασκευάζει ιδιόκτητους χώρους με γραφεία και αποθήκες, στην Κω.

Η επένδυση της εταιρείας σε εγκαταστάσεις και ανθρώπινο δυναμικό, δημιούργησε ένα δίκτυο, το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες των πελατών σε υπηρεσίες και προϊόντα. Οι αποθήκες μας διαθέτουν όλο τον χρόνο απόθεμα σε Η/Μ εξοπλισμό και κυρίως ανταλλακτικά, εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάκοπη λειτουργία όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων Πισίνας και Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Φιλοσοφία

Η ειδοποιός διαφορά της Υδροβιολογικής από τις υπόλοιπες εταιρείες του χώρου είναι η συνολική προσέγγιση κάθε τεχνικού έργου ως μοναδικό. Η εμπειρία που έχει αποκομίσει αυτές τις τέσσερις δεκαετίες λειτουργίας, της επιτρέπει με άνεση να δίνει άμεσα, αξιόπιστες, λειτουργικές και αποδοτικές λύσεις τόσο στις οικοδομικές εργασίες όσο και στην εγκατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού.

Για το λόγο αυτό αφιερώνει αρκετό χρόνο στην επεξεργασία των αρχικών αρχιτεκτονικών σχεδίων του έργου, επιζητώντας τον συνδυασμό του λειτουργικού και αισθητικά αναβαθμισμένου σχεδιασμού, έτσι ώστε να ενταχθεί αρμονικά το εκάστοτε έργο στο περιβάλλοντα χώρο του.

Οι μελέτες και οι συμβουλές που παρέχει ακολουθούν όλους τους Ευρωπαϊκούς & Διεθνείς Κανονισμούς Ασφαλείας και Λειτουργίας, διασφαλίζοντας, έτσι, την επένδυση του πελάτη. Η βεβαιότητα της σωστής επιλογής του, ενισχύεται από τις πολλές επισκέψεις του προσωπικού μας στο έργο και την άμεση τήρηση των οδηγιών μας από τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα συνεργεία.

Η στελέχωση της εταιρείας γίνεται από μηχανικούς και τεχνικούς, οι οποίοι διαθέτουν εξιδεικευμένη επιστημονική γνώση και πολύχρονη πρακτική εμπειρία επιτυχημένων Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η ικανότητα να βελτιστοποιεί τις Η/Μ εγκαταστάσεις της, προέρχεται από:

  • τη συνεχή παρουσία της σε Διεθνείς Εκθέσεις
  • τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων στους επιμέρους κλάδους
  • τη άμεση ενημέρωση νέων προϊόντων από τους προμηθευτές της.
  • τη δοκιμή νέων προϊόντων σε δικές της πιλοτικές εγκαταστάσεις και αν πληρούν τις απαιτήσεις της, τη μετέπειτα διάθεσή τους στον πελάτη

Συνεργασίες

Τα προϊόντα που διαθέτει η Υδροβιολογική προέρχονται μόνο από κορυφαίους, πιστοποιημένους ευρωπαϊκούς οίκους, με τους οποίους η εταιρεία μας έχει αναπτύξει συνεργασίες άνω των τριάντα(30) ετών.

Η επιθυμία της εταιρείας για την διάθεση μόνο ποιοτικών και αξιόπιστων προϊόντων, την οδήγησε στην επιλογή εταιρειών που έχουν την ίδια φιλοσοφία και δίνουν μεγάλη έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία.

Η πολυετής παρουσία της εταιρείας μας στο χώρο των κατασκευών, δίνει στους προμηθευτές μας την άνεση, να μας συμβουλευτούν για τα νέα τους προϊόντα, προκειμένου να έχουν όχι μόνο τις ανώτερες προδιαγραφές κατασκευής, αλλά και την πιθανή αποφυγή προβλημάτων κατά την τοποθέτησή τους σε Η/Μ εγκαταστάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω μερικούς από τους συνεργάτες μας:

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Η διοίκηση της Υδροβιολογικής, αναζητώντας διαχρονικά την συνεχή της βελτίωση και εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών, καθιέρωσε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο:
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015

Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος είναι:
η Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία όλου του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πισίνας, Σταθμών Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων, καθώς και η Εμπορία Σχετικών Υλικών.

Η εφαρμογή του Σ.Δ.Π. έχει ως στόχο την συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών με μεθόδους πρόληψης των αστοχιών και όχι απλά εντοπισμού τους. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας εσωτερικές διεργασίες που αφορούν την συστηματική αξιολόγηση των προμηθευτών, την συνεχή καταγραφή της ικανοποίησης του πελάτη και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Σχεδιάζουμε για εσάς την πισίνα των ονείρων σας