Εταιρεία | Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας


H Υδροβιολογική έχει καθιερώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος είναι:
η Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση, Λειτουργία όλου του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Πισίνας, Σταθμού Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων, καθώς και η Εμπορία Σχετικών Υλικών.

Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία μας δείχνει έμπρακτα την συνεχή προσπάθεια που κάνει, έχοντας ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Υδροβιολογική παρέχει προϊόντα πιστοποιημένα, τα οποία έχει προμηθευτεί από εταιρείες κυρίως του εξωτερικού. Κάθε νέο προϊόν ελέγχεται πρώτα σε δικές μας πιλοτικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να φανεί η ποιότητα, η λειτουργικότητα και η αντοχή τους σε πραγματικές συνθήκες.

Όλα τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τους ελέγχους του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εξασφαλίζουν την άριστη διάθεση των προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών.

 

Copyright © 2011 ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.