Προϊόντα | Πισίνες (Κολυμβητικές Δεξαμενές)

Πισίνες (Κολυμβητικές Δεξαμενές)


Πισίνα δεν είναι μόνο “η ανοιχτή δεξαμενή” που βλέπει ο κάθε επισκέπτης και κολυμβητής. Το μέρος αυτό είναι μόνο η αισθητική πλευρά της κατασκευής. Η διαύγεια και η υγιεινή του νερού, καθώς και η χωρίς προβλήματα λειτουργία και συντήρησή της, εξαρτάται από την ορθή μελέτη και κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Οι πισίνες χωρίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες :

  • Δημόσιες
  • Ιδιωτικές

Και στις δύο περιπτώσεις η εταιρία εφαρμόζει ευλαβικά την 4-ωρη ανακυκλοφορία του νερού. Η δυναμικότητα δηλαδή του συγκροτήματος φίλτρου(-ων), αντλίας(-ων) είναι τέτοια ώστε όλος ο όγκος του νερού να διυλίζεται στον παραπάνω χρόνο, ενώ η ταχύτητα φίλτρανσης είναι 30m3/h/m2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε δημόσιες παιδικές κολυμβητικές δεξαμενές ή για άτομα με ειδικές ανάγκες, εφαρμόζει την 1-ωρη ανακυκλοφορία.

Το επόμενο μέλημά της κατά την μελέτη και κατασκευή είναι η πλήρης κίνηση όλου του όγκου του νερού, χωρίς την ύπαρξη στατικών θυλάκων σε γωνίες ή στενά μέρη, ούτως ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία στάσιμου ή μη χλωριωμένου νερού. Αυτό επιτυγχάνεται με την ομοιόμορφη τοποθέτηση ειδικών στομίων εισαγωγής σε όλη την επιφάνεια του πυθμένα.

Η καρδιά της εγκατάστασης όμως είναι το(α) συγκρότημα(τα) φίλτρων – αντλιών. Χρησιμοποιεί λοιπόν ειδικές αντλίες με ενσωματωμένο προφίλτρο, και φίλτρα χαλαζιακής άμμου από ενισχυμένο fiberglass με πολλαπλές βαλβίδες(πολυβάννες). Στις περιπτώσεις κολυμβητικών δεξαμενών με όγκο μεγαλύτερο των 130 m3 που για την επίτευξη της 4-ωρης ανακυκλοφορίας απαιτείται μεγαλύτερη ωριαία παροχή, κατασκευάζει αντίστοιχες σειρές φίλτρων – αντλιών. Η όλη κατασκευή γίνεται με συλλέκτες αναρρόφησης κατάθλιψης ώστε το σύστημα να μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και αν υποστεί βλάβη μια αντλία, ή κάποιο φίλτρο τεθεί εκτός λειτουργίας. Υπάρχει δηλαδή τέτοια ευελιξία που κάθε φίλτρο μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε αντλία και το αντίστροφο.

 

Copyright © 2011 ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.