Προϊόντα | Σταθμοί Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων

Σταθμοί Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων


Στους Σταθμούς Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων η ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ εφαρμόζει το σύστημα παρατεταμένου αερισμού, το οποίο έχει τυποποιήσει όσον αφορά τις διαστάσεις των δεξαμενών, ανάλογα με τη δυναμικότητα των μονάδων.

Ο παρατεταμένος αερισμός είναι από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους και βασίζεται στην απλή αρχή επιβίωσης των μικροοργανισμών, τροφοδοτώντας τους με οξυγόνο από τον ατμοσφαιρικό αέρα μέσω των φυσητήρων (blower) και των κεραμικών διαχυτών, καθώς επίσης και με τροφή, με την ανακύκλωση της ενεργούς ιλύος που συγκεντρώνεται στην δεξαμενή καθίζησης.

Έτσι ακολουθεί ανάλογα με την περίπτωση τους παρακάτω 2 τρόπους:

  1. Προκαθίζηση, αερισμός, καθίζηση, χλωρίωση, διάθεση αποθήκευση ιλύος.
    Εφαρμόζεται σε μικρές μονάδες και μόνον όταν υπάρχει από την αρχή της περιόδου πληρότητα 100%.
  2. Προκαθίζηση, εξισορρόπηση, διασπορά, ζεύγη αερισμού-καθίζησης, χλωρίωση, διάθεση, αποθήκευση ιλύος.
    Εφαρμόζεται σε μεγαλύτερες μονάδες. Ανάλογα με την πληρότητα τίθεται σε λειτουργία με ειδική διάταξη το ένα ή τα δύο ζεύγη των δεξαμενών αερισμού-καθίζησης.

 

Copyright © 2011 ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ. All Rights Reserved.
powered by Softways S.A.